Team
 Position  Title  Nick  Contact
 Owner [GOD]  Warez  Email: dbvicto@gmail.com
 DC: dbvictory
 GameMaster [GM]  The Great  DC: thegreat0
 GlobalTutor [GT]  Bubuz  DC: bubuzz
 GlobalTutor [GT]  Windyy  DC: windyy2348
 Tutor [Tutor]  [T] DBV  DC: salahisbeloved
 TestTutor []  [TTutor]  -------

Info:
Jak się skontaktować? Wejdź na nasz kanał DISCORD, kliknij na link (DC:) przy danym tutorze aby oby otworzyć jego profil na DC

Jeśli nie zadziała skopiuj nazwę profilu np 'dbvictory' i wpisz 'Szukaj'


How to get in contact? Go to our DISCORD channel, click on the link (DC:) next to the tutor to open his profile on DC.