Top All
Stream
Daily Quest /Extra | Card Craft | Paper of ... | [Back]
Daily Quest [Glove Card, Sword Card] / Card Craft


Info: Na serwerze DBVictory jest możliwość codziennie wykonywania Daily Quest (zabijanie potówrów z danego typu aby otrzymać dodatkowy exp/weapon card lub Daily points.


Lista podzielona jest na 4 typy:
exp = sam exp podwyższony, bez losowania karty
low = Exp + możliwość kart: Orange/Silver/Green Card
medium = Exp + możliwość kart: Blue Card +Damage Weapon
hard = Exp + możliwość kart: Violet/Red Card

Nagroda:
1. Dostajemy 100% Expa z potworów jakie zabiliśmy, oraz dodatkowe %
2. Jeśli wybraliśmy 'typ' z kartami dodatkowo możliwość wylosowania danej karty z puli

Poradnik: (Quest)
1. Aby w ogóle móc wykonywać Daily musimy pierw wykonać quest, który jest poniżej NPC. (Droga do samego NPC / Quest):2. Wchodzimy przez drzwi (od 200lvl), musimy ułożyć każdy z 4 'daily quest (part of map)' (możemy je zdobyć z potworków np: Tapion, Bad Buu itp [Item List])
Quest na min 1/4 gracza - Ciągniemy za dźwignie i przenosi nas do quest room gdzie musimy zabijać potworki Daily (DMG: 10-14k), w ich ciałach musimy szukać przedmiotu 'daily quest (map)'

Po zebraniu 20x udajemy się do maszyny, kładziemy zebrane 20x daily quest (map) i ciągniemy za dźwignię. (każdy gracz musi to zrobić osobno) / nie możemy wynieść mapek z questu


- Przenosi nas do pokoju z nagród, w którym wybieramy jedna z 3 skrzynek: (od lewej)

Band shield (blue) (Def:1)
(Give your hand to) Bonus: Regeneration 80ki

Band shield (green) (Def:1)
(Give your hand to) Bonus: Regeneration 80hp

Band shield (red) (Def:1, glove skill +2, sword skill +2)
(Give your hand to) Bonus: +2 Skill Sword/Glove
* Po otwarciu przenosi nas do pokoju gdzie jest już NPC Daily Quest. Od teraz możemy wykonywać u niego Daily.Daily


Aby zacząć (każdego dnia na nowo musimy 'wziąć misje') rozmawiamy z NPC:
Player [750]: hi
Daily Quest: Hello Warez. I can help you. daily or extra
Warez [1001]: daily
Daily Quest: Ok, write what you want to make...

exp = Only Exp
low = Orange/Silver/Green Card
medium = Blue Card +Damage Weapon
hard = Violet/Red Card

* Po wpisaniu 'typu' otrzymamy tabele z listą potorów wraz z info:

K: zakres ilości potworów jaki zostanie nam wylosowany
E: ilość bonusowego expa jaki otrzymamy
C: procent szans na wylosowanie karty

* Wpisujemy cyfre, która jest przy potworze jaki nas interesuje:
Warez [1001]: low
Daily Quest: You want Orange/Silver/Green Card. Now you have a table here, next to the name of the monster you have a number that you have to type in with me to select it, it will draw how many you have to kill them...
K = Kill, E = +bonus Exp, C = '' to Card drop, DMG = '' to Damage Weapon drop
Warez [1001]: 9
Daily Quest: Ok, Done! Kill Ultra Monster (PQ) | Kill: 238x and back wirte done. Good luck!


Ważne:
* Mamy czas do 00:00 aby zabić [np. 238x Ultra Monster (PQ)] i potwierdzić to u NPC.
- Daily możemy wykonywać w party (liczy max 2 osoby, które uderzyły potwora) / Exp jest dzielone na pół (oblicznae wg naszego rate exp)
- Przy zabiciach dostajemy info na chat ile/z ilu, oraz możemy 'live' zobaczyć w module 'task'


Kiedy już uda nam się zabić wymaganą ilość określonych potworków wracamy do NPC i rozmawiamy:
Warez [1001]: done
Daily Quest: Already killed all the monsters?
Warez [1001]: yes
Daily Quest: Ok! You gained Exp+Bonus for killed monster. See you tomorrow!
Daily Quest: Unique! It's your [1] day in a row where you make Daily Quest! You receive 1x Daily Points.
~You can use them for any of the items we offer - see the room next to me.
Hey! I have something else... do you want to earn extra Daily Points? (Write extra)

- NPC dodaje nam expa za zabite stwory + bonus oraz jeśli dopisze nam szczęście możemy wylosować nagrodę bonusową. (czyt. 2. Możliwość wylosowania)

Card Craft


Info: Karty, które (Blue Glove Card itp) możemy wymieniać na bronie (Glove / Sword).
Jeśli przejdziemy na lewo od NPC Daily Quest znajdziemy pokój, w którym znajdziemy skrzynki i bronie które możemy zdobyć za karty i Damaged glove/sword (nie wszystkie) .


- Aby zobaczyć co jest wymagane na daną broń klikamy na skrzynkę np:
To craft item [Ormir Sword], you need [1x Damaged sword (full), 2x Red Sword Card, 1x Violet Sword Card, 2x Blue Sword Card]

- Jeśli mamy przy sobie te przedmioty klikamy 2x na skrzynkę (1 raz to informacje co potrzebujemy, 2 klik to potwierdzenie wymiany)

Daily Extra

Info: Daily Points, które możemy wymienić na "Paper of ..." [znajdziemy obok NPC Daily Quest (lewo / dół od NPC)] - misje możemy wykonać raz dziennie (jak daily), z tym że jeśli robimy to codziennie - za każdy wykonany extra daily otrzymamy wiecej Daily Points!
1-6 dni: 1x Daily Points
7-9 dni: 2x Daily Points
10+ dni: 3x Daily Points


- [Paper of ...] - czasowy bonus, dostajemy do Unique Items w Bonus Backpack (nie można trade/wyrzucać/jednorazowy)
np. .. Ciritical: +35% Chacne to Ciritical (mele atk) | Work 60 min | Exh 2

*Exh - bonusy podzielone na exh (1/2/3): nie można odpalić 2 bonusów jednocześnie z tej samej grupy Exh
** Time Work: - każdy boost ma swój czas działania, czas jest liczony niezależnie czy jesteśmy zalogowani w grze w czy nie.

Gracz przy rozmowie z NPC musi wbyrać jaki przedmiot chce odnieść do przydzielony NPC (losowy) (wg listy):
Bez reborn:
1-800 lvl: Namek-jin/Buu/Fire/Gogetta

Reborn:
1-300: Namek-jin/Buu/Fire/Gogetta
301-700: Gogetta/Gunso/Rocco
701-900: Gunso/Rocco/Wheelo/Fury Rocco
900+: Li Shenron/Tapion/Fury Tapion/ Legdic


UWAGA: NPC o tej samej nazwie są 3 na mapie, musimy odszukać właściwego

Poradnik:
1. Zaczynamy od rozmowy z NPC Daily Quest:
Warez [200]: hi
Daily Quest: You can easily earn 1x Daily Ppoint! Do you want to listen?
Warez [200]: yes
Daily Quest: Ok, select the items you want to give away: [1]: 15x diamond | [2]: 15x seeds
Warez [200]: 1
Daily Quest: Ok! Find NPC '[Daily] Fire' and give him items 15x diamond. Good Luck! (Ps... NPC with this name are several, find the right one!)

* Wybieramy, które przedmioty chcemy oddać losowanemu NPC (wpisujemy 1 lub 2).
NPC wylosuje nam NPC, któremu musimy odnieść wybrane wcznśniej przedmioty..
- Przedmioty losuje codziennie inne.

2. Teraz udajemy się do odpowiedniego NPC: (lista położenia tylko NPC Namek-jin/Buu/Fire/Gogetta)
(mapki na końcu poradnika)

3. Rozmowa z NPC:
Warez [300]: hi
[Daily] Fire: Hello Warez. I can help you. items
Warez [300]: items
[Daily] Fire: Are you sure you got it right?
Warez [300]: yes
[Daily] Fire: Unfortunately you missed it...
- W tym przypadku ten NPC nie przyjmie przedmiotów, musisz odszukać podobnego w innej lokalizacji. (są 3)

Warez [300]: hi
[Daily] Fire: Hello Warez. I can help you. items
Warez [300]: items
[Daily] Fire: Do you have items for me?
Warez [200]: yes
[Daily] Fire: Many thanks! will definitely come in handy!. You received 1x Daily Points
- Tutaj NPC przyjął przedmioty, otrzymaliśmy DP na konto (sprawdź np komenda !info)


[Daily] Namek-jin:
1. City Center:


2. Planeta "Namek"


3. Planeta "Mauritius"[Daily] Buu
1. Planeta "Tromes" (szukamy w podziemiach)


2. Planeta "Muntan" (góra)


3. Planeta "Multis Island"[Daily] Fire:
1. Planeta "Tromes"


2. Planeta "Chibis Island"


3. Planeta "Muntan"[Daily] Gogetta:
1. Planeta "Jungle"


2. Planeta "Dream Island"


3. Teleport (old temple)