Top All
Stream
DBVictory Auction Items | [Back]
DBVictory Auction Items


Info: Administracja tworzy aukcje przedmiotów (przedmioty zwykłe, rare (rzadkie) oraz już zboostowane), w której udział może wziąć każdy gracz na serwerze!

Komendy/Info:
~ !auction - Podstawowa komenda, pokazuje czy jest jakaś aukcja (jeśli jest wyświetla info jaki przedmiot + opis, oraz jaka kwota aktualnie jest zalicytowana)
Auction: Info - Auctions are created by the administration. To take part you must enter '!auction' during the running auction.
You receive the item [Auction Box]. You put inside items you want to auction. Items are converted into AuctionPoints. To see the tables, type '!auction list'.
After winning the auction, the items are taken away and you receive the auctioned item in your backpack. (Can use only in protect zone or house)


Auction: BID NOW: 1x Lightning miss a day box = 2 AuctionPoints.
DESC: You can skip any day (only one) with this item while you are in the middle of a lightning mission.)

~ !auction list - Wyświetla listę przedmiotów, które służą do licytowania przez graczy (Gold, przedmioty typu Bonus KI itp) - każdy przedmiot ma swoją wartość w 'AuctionPoints'

~ AuctionPoints - Wycena/punkty, za które gracz licytuje przedmiot z aukcji
~ Auction Box - Box, do którego wrzucamy przedmioty na licytacje
~ Na stronie głównej serwera [Site Message] pojawi się informacja, o której rozpocznie się licytacja (będzie także info na serwerze wysyłana przez administracja)


Licytacja:
1. Administracja tworzy aukcje, w City Center (temple) pojawi więc specjalny podest wraz z licytowanym przedmiotem (można zobaczyć jak wygląda, czytać jego właściwości itp)

~ Dostaniemy informacje np: (licytowany przedmiot: Lightning miss a day box)
AUCTIONS (1) - Started
To Bid: 1x Lightning miss a day box (DESC: You can skip any day (only one) with this item while you are in the middle of a lightning mission.)
Write '!auction' to get info and take part in the auction.

2. Aby przystąpić do licytacji musimy mieć pusty ammo slot (oraz stać z Protect Zone [PZ]).
Wpisujemy !auction (pojawi się info, oraz dostajemy dostęp do aukcji) teraz wpisujemy ponownie !auction
- Otrzymujemy przedmiot Auction Box

3. Teraz musimy wrzucić przedmioty, które chcemy przeznaczyć jako płatności na aukcji (muszą być na liście w !auction list)
~ Do Boxu można wrzucić plecak ale liczy tylko przedmioty w pierwszym bp Auction Box > BP (np Auction Box > BP > BP juz nie zliczy!)

4. Po wrzuceniu przedmiotów wpisujemy komendę !auction. (przedmioty w Auction Box zostają podliczone na AuctionPoints)
~ Jeśli nasze przedmioty przebijają aktualną ofertę otrzymamy info:
Auction: 1x Lightning miss a day box (DESC: You can skip any day (only one) with this item while you are in the middle of a lightning mission.)
* Your BID: the value of your items is: 8 AuctionPoints
NOW: Re-enter !auction within 4sec to confirm the offer.
* Once accepted, you cannot move/use any items! (until your offer is punctured)
* You cannot withdraw from the auction if your bid is the highest!

TERAZ mamy 4 sekundy aby potwierdzić! Wpisujemy ponownie !auction
~ Jeśli oferta jest najwyższa dostajemy info:
Auction: Your offer [8x AuctionPoints] is currently the largest!
* If you get punctured you will get information.

UWAGA: Kiedy nasza oferta jest najwyższa nie możemy używać/ruszać przedmiotów! - odblokuje się to jeśli zostanie ona przebita lub zakończy się aukcja! - Nie można także zrezygnować z aukcji!


- Przy każdej przebitce licytacji gracze otrzymują informacje np:
Auction: Actualy offert for 1x Lightning miss a day box = 8x AuctionPoints


5. Teraz czekamy na zakończenie licytacji. Standardowo jest to 3 min i zaczyna się odliczanie.
Auction COUNTDOWN: 3
OFFER: 1x Lightning miss a day box = 8 AuctionPoints

Auction COUNTDOWN: 2
OFFER: 1x Lightning miss a day box = 8 AuctionPoints

Auction COUNTDOWN: 1
OFFER: 1x Lightning miss a day box = 8 AuctionPoints

~ W tym momencie możemy przebić ofertę (punkt 4.), do czasu zostanie doliczone 30 sekund i ponownie będzie odliczanie 3.. 2..

6. Zakończenie aukcji.

Zwycięzca otrzymuje informacje:
Auction: You bought: 1x Lightning miss a day box | COST: 8 AuctionPoints
* Item get to depot box (INBOX)

Przedmiot zostaje wysłany do depo > INBOX.

Pozostali uczestnicy:
Auction: END
Sold: 1x Lightning miss a day box | Cost: 8 AuctionPoints

* Write '!auction' to remove [Auction Box] (! Check to be sure it is empty !)


INFO: Przedmioty po zakończniu aukcji z 'Auction Box' są wysłane do 'Depo > INBOX'
- Aby usunąć 'Auction Box' wpisujemy komende '!auction' (musi być pusty!)